Hedemora Näringsliv AB - ctl00_cph1_f_vinterbeskuren-jpg_slideimg1

Hedemora Näringsliv AB

Hedemora Näringsliv AB är ett kommunägt näringslivsbolag i Hedemora som bildades 2002. Vår uppgift är att med hjälp av ett väl utvecklat kontaktnät svara upp mot det enskilda företagets behov av stöd i dess utveckling. Fokus ligger på företag med tillväxtpotential.

Aktuellt

 • Kurbits - affärsutveckling för besöksnäringen

  2019-03-19

  Visit Dalarna nu möjlighet att erbjuda företagare inom besöksnäringen i Dalarna ett affärsutvecklingsprogram
  tll ett subvenionerat pris.

  vandrare_beskuren.jpg

  Kurbits affärsutveckling 
  Kurbits Affärsutvecklingsprogram består av sex workshops där teori varvas med praktik. Till träffarna kommer inbjudna experter och erfarna företagare. Varje deltagare får personlig coachning på sitt företag vid två tillfällen. Planerad start i april. Läs mer här: Kurbits affärsutveckling

  Kurbits export
  Programmet består av sex workshops där teori varvas med praktik. Till träffarna kommer inbjudna experter och erfarna företagare. Varje deltagare får även 3 personliga coachningstillfällen. Planerad start i april. Läs mer här: Kurbits export

 • Studiebesök CTEK

  2019-03-13

  ctekbilar2.jpg

  Företag, politiker och tjänstepersoner på Hedemora kommun är välkomna till ett studiebesök hos CTEK i Vikmanshyttan.

  CTEK GROUP – NU OCH FRAMTIDEN

  Vi får höra om verksamheten och arbetsplatsen CTEK samt deras tankar kring kompetensförsörjning. Spännande presentation om CTEK Group´s produkter för dagens och framtidens fordon.

  Vi kommer också få ta del av en utställning som för tillfället är uppställd i Vikmanshyttan. 

   Datum: tisdag den 19 mars 2019
   Tid: 17.00 - 19.00
   Plats: CTEK, Industrivägen 24, Vikmanshyttan
   Anmälan:

  www.hedemoranaringsliv.se/sv/studiebesok Senast den 14 mars. Begränsat antal platser.

  CTEK bjuder på något enklare att äta.


 • Mars månads företagsfrukost

  2019-03-07

  cof

  Fullsatt på företagsfrukosten där Hedemora kommun var frukostvärd. Kommunalråden, avdelningschefen för Bildning, förvaltningschefen för Miljö- och samhällsbyggnad samt ekonomichefen informerade om planerade och pågående insatser, aktuella investeringsprojekt, skola – näringsliv samt upphandlingar. Därefter följde en diskussion där många spännande och viktiga åsikter kom fram från företagen som var på plats. 

 • Prao

  2019-03-06

  elev.jpg

  Årskurs 9 på Vasaskolan och Olympicaskolan ska ut på PRAO under veckorna 13 – 15. Har du möjlighet att ta emot en elev?

  Du kan på det sättet ge Hedemoras ungdomar en inblick i hur kommunens arbetsmarknad ser ut, vilka företag som finns samt vilka olika typer av yrkeskategorier Hedemora erbjuder. Utöver den inblicken ger praotillfället även eleverna en möjlighet att prova på framtida yrkesval samt stärka sitt gymnasieval och inriktning.

  Läs mer här: Brev från skolorna

  Gör en intresseanmälan, senast den 8 mars: Intresseanmälan

  Eller kontakta:

  Läs mer