Stöd och bidrag

Sammanfattning

Föreningar på landsbygden kan söka stöd och bidrag från olika förvaltningar i kommunen. Bildningsförvaltningen hanterar bland annat driftsstöd till samlingslokaler och stöd till föreningsliv och kulturevenemang. Kommunstyrelseförvaltningen har hand om stöd till bygdegårdars verksamheter och liknande. Den hanterar även stöd till ideella föreningar för lokal utveckling. 

Föreningar som beviljats projektstöd för lokal utveckling 2018

Svinö bygdegårdsförening 4 000 kr för att  köpa in träd/växter och material till vindskydd och underlag kring grillplatsen.

Vikbygdens intresseförening 22 000 kr till flytbrygga och simräcke till badplatsen i Vikhyttesjön

Hedemora scoutkår 4 000 kr för material till kanotställ och färg för att måla scoutstugan i Dräcke

Österby byamän 20 000 kr till ishyvel för skridsko- och skidbanorna på Viggen

Föreningar som beviljats bygdepeng på 5000 kr 2018

Myckelby bygdegård - markis för att kunna ha fler barnaktiviteter utomhus.

Wigges bygdegårdsförening - jubileumsfest då föreningen fyller 50 år.

Hedemora Gammelgårdsförening - bord och bänkar till serveringen, skylt från riksvägen samt gunga.

Vikmanshyttans hembygdsförening - musikunderhållning/musikcafé vid Bruksmuseet.

Norns bruks vänner - rastbord och bänkar till besöksplatsen vid Knapptjärnsgruvorna.


STÖD TILL IDEELLA FÖRENINGAR FÖR LOKAL UTVECKLING

Anslaget är på totalt 50 000 kr för 2018.

Ansökan: skickas till karin.lofstrand@hedemoranaringsliv.se senast 31 mars 2018 eller till Hedemora Näringsliv AB, Åsgatan 62, 776 31 Hedemora


Stödet ska:

  • - Gynna de boende i området genom social och ekonomisk utveckling som är ekologiskt hållbar.

- Ta tillvara lokala intressen, kunskap och engagemang.
- Avse mindre projekt och max 50 % av totala bidraget som finns att dela ut.
- Ses som en investering i landsbygden.

Detta prioriteras:

  • - Insatser som är bestående eller varaktiga över längre tid
  • - Åtgärder som bidrar till nytänkande och start av verksamheter
  • - Ungdomars deltagande
  • - Insatser som positivt påverkar integration, jämställdhet, folkhälsa och miljö

 

Bidrag lämnas inte till:

  • - reguljär verksamhet
  • - upprustning av bygdegårdar
  • - projekt som lämpar sig som Leader-projekt undantaget stöd till förstudie
  • - större event eller event där man tar inträde
  • - enskilt företag. Hit räknas även kooperativa företagsformer

 

Resultat- och balansrapport och revisorsverättelse från senaste årsbokslutet samt en beskrivning av hur bidraget har använts ska lämnas efter genomförandet.

Stöd till lokal utveckling bereds av kommunbygderådets styrelse innan beslut i kommunstyrelsen.

Ansökan om bidrag

 

Bygdepeng för 2018

Bygdepengen kan sökas av byalag, bygderåd och föreningar som är medlemmar i Hedemora kommunbygderåd.

Maxbeloppet som kan sökas är 5000 kr av totalt 25000 kr.

Bygdepengen ska användas till omkostnader för lokalt utvecklingsarbete som vanligtvis inte ingår i den ordinarie föreningsverksamheten.

Det kan vara insatser för att skapa fysiska mötesplatser, insatser för att ungdomar ska trivas bättre eller gemensamma sammankomster dit alla är välkomna.

Ansökan om Bygdepeng

Kommunbygderådet kommer bara att hantera ansökningar från föreningar som betalat in medlemsavgiften för 2017.

Sista ansökningsdag är 31 mars 2018