Du är här:

Etablering

Hedemora Näringsliv AB kan erbjuda dig som planerar att etablera ditt företag i Hedemora kostnadsfri service.

Hedemora Näringsliv AB är kommunens förlängda arm i frågor som rör näringslivet och etableringar.

Vi kan bland annat erbjuda hjälp:

·         med att hitta lediga lokaler och mark
·         med att titta på olika finansieringsmöjligheter
·         att kontakta olika nätverk
·         att hitta rätt kommunala tjänsteman
·         att beskriva hur näringslivet ser ut i Hedemora. 

Vi stöttar dig genom hela etableringsprocessen och naturligtvis kan du känna dig trygg med att dina frågor hanteras med full sekretess, så välkommen att höra av dig!

Etableringsstrategi

Ett arbete med att ta fram en etableringsstrategi för Hedemora har genomförts. Grunden för etableringsstrategin grundar sig på resultatet från Samsynsmetoden vilken genomfördes inom ramen för projektet Hedemora 2020 - Målbild och Etableringar. 

Etableringsstrategi


KONTAKT

Inger2.jpg

Inger Wilstrand, VD
070 - 224 31 13

inger.wilstrand@
hedemoranaringsliv.se