Nyhetsbrev - Julhälsning och 2017 i korthet! - mlogo
 
 
Asgatan1.jpg vinter3.jpg Radhuset_vinter.JPG
 
 
Lite av vad vi har gjort under 2017
Hedemora Näringsliv AB arbetar för att skapa bra förutsättningar för företag i Hedemora att bedriva sin verksamhet. Det gäller både "här och nu" men också på lång sikt.

Något av det vi har arbetet med i vår ordinarie verksamhet under 2017:

 • Nyföretagarrådgivning - 36 personer har varit på rådgivning vid 81 tillfällen. 
 • Vi har haft 160 ärenden gällande befintliga företag.
 • Vi, tillsammans med kommunledningen, har gjort 49 företagsbesök och arrangerat en nyföretagarmiddag för att välkomna våra nya företag.
 • Arrangerat nio företagsfrukostar.
 • Ute på de olika orterna har vi haft 15 träffar med grupperingar av företag och organisationer. Bland annat två "Träffpunkt Hedemorabygd" där vi fortsätter med tre träffar under våren. 
 • Arrangerat Företagsskolan på vår- och höstterminen (sex seminarier per omgång). Totalt har det varit 166 deltagare vid dessa tillfällen.
 • Vi har, tillsammans med våra samarbetspartners, arrangerat en företagsgala.

Tillsammans med Hedemora kommun har vi tagit fram ett leverantörsregister där företag som är intresserade av att göra affärer med Hedemora kommun kan registrera sig och berätta vad man erbjuder för varor eller tjänster. Registret är aktuellt i de fall där kommunen kan använda sig av direktupphandling, det vill säga att upphandlingens värde understiger direktupphandlingsgränsen (LOU) 534 890 kr per avtalsperiod eller räkenskapsår. Läs mer på: Leverantörsregister

Vi har också, tillsammans med Hedemora kommun, infört Företagslotskonceptet. Syftet är att företag med ärenden som rör flera olika områden inom kommunen ska få träffa samlad kompetens vid ett möte. Läs mer på: Företagslots

 
 
stuganannavinter.png Kings_Arms_vinter.JPG
 
 
Projekten

Vi är också projektägare eller projektpartners i olika projekt som komplement till vår ordinarie verksamhet. Under 2017 har dessa varit:

 • RockCamp - syftar till att säkra kompetensförsörjningen av bergarbetare inom gruv-  och byggbranschen. 
 • Innovationsplattform Gruvorten arbetar för att utveckla en plattform och vara "nätverksmotor" för samverkan och utveckling av gruvnäringen i Mellansverige.
 • En väg in  -  en inkluderande mötesplats för arbete och företagare
 • Centrumgruppen - samverkan mellan fastighetsägare, handlare och kommunen i syfte att utveckla centrum.
 • Jämställt hela tiden - arbetar för en mindre könssegregerad arbetsmarknad. 
 
 
julkula.JPG 
God Jul och Gott Nytt År!

önskar
Inger, Karin, Anna, Camilla,
Monica, Ellina, Elice, Joakim,
Eva-Lena och Ninni!

 
 

Kalendarium

Här kan du se de aktiviteter som vi, eller våra samarbetspartners, arrangerar. Se kommande aktiviteter

 
 

Upphandlingar

Aktuella upphandlingar

Se aktuella annonser hos 
Hedemora kommun

Läs mer: Aktuella upphandlingar

Planerade upphandlingar

Se planerade upphandlingar hos Hedemora kommun

Gällande avtal

Se gällande avtal hos Hedemora kommun

 

Lediga lokaler

Se vilka lediga lokaler och mark som finns i Hedemora.Läs mer: Lediga lokaler och mark

Företagsregister

Se registrerade företag i Hedemora. Uppgifterna kommer ifrån UC Selekt, UC AB. Uppdatering sker månadsvis. Läs mer: Företagsregister Se vilka lediga lokaler och mark som finns i Hedemora.Läs mer: Lediga lokaler och mark

 
     
Om du har svårt att läsa detta klicka här eller

Vill du inte ha nyhetsbrevet i fortsättningen? Skicka ett mail till: anna@hedemoranaringsliv.se

©2017 Hedemora Näringsliv