Hedemora kommunbygderåd

Utmärkelsen Årets Landsbygdsutvecklare 2017 gick till  Kjell Gustafsson, Vikmanshyttans hembygdsförening och delades ut av Gertrud Hjelte från Kommunbygderådet samt Jonas Nyberg från Södra Dalarnas Sparbank.

Motiveringen löd:
För ett engagerat och uppoffrande arbete som ordförande för Vikmanshyttans hembygdsförening med bruksmuseet där han är den drivande kraften.

Kjell är eldsjälen bakom ett välskött museum med intressanta utställningar som visar bygdens historia samt lyckade och trevliga evenemang.

Ett museum som Vikmanshyttebygden kan vara stolta över och dit människor gärna återkommer.

Kommunbygderådet

Syftet med kommunbygderådet (KBR ) är att fungera som länk mellan kommunen och de bygdegrupper som finns i ett antal byar och samhällen på landsbygden där idéer och frågor skall kunna kommuniceras i båda riktningar.

KBR tar även initiativ till gemensamma träffar kring något aktuellt informationstema där bygdegrupperna bjuds in.

Vidare är KBR delaktiga i fördelning av en bygdepeng på 5000 kr för något speciellt utöver ordinarie verksamhet man vill satsa på. Max 5 st. sådana bidrag kan fördelas per år.

Därutöver finns del av 50 000 kr att ansöka om varje år under våren för lokal utveckling. Aktiviteten ska öka trivsel och attraktivitet både för boende och besökare, vara tidsbegränsad och ha tydliga mål.

Styrelsens ledamöter

Ordförande:  Erik Nilses
Sekreterare:  Karin Löfstand (adjungerad)
Kassör: Gertrud Hjelte
Ledamöter Daniel Svensson
  Bo-John Eriksson
  Kjell Gustafsson
Ersättare:   Maj-Britt Landblom
  Karin GruvsjöKalendarium första halvåret 2018  Styrelsemöten bokas in separat.

31 januari

Sista dag att redovisa projektstöd 2017

 

8 februari

Träffpunkt Husby-Smedby

 

19 mars

Träffpunkt Långshyttan

 

31 mars

Sista ansökningsdag projektstöd och bygdepeng

 

16 april

Träffpunkt Vikmanshyttan

 

26 april

Årsmöte

 

18/5-20/5

Landsbygdsriksdag i Örnsköldsvik

 

 

Dataskyddsförordningen ställer fr.om. maj 2018 nya krav på hur vi hanterar bl.a. Kommunbygderådets protokoll.För att säkerställa att vi följer dessa kommer vi inte att lägga ut Kommunbygderådets protokoll öppet på vår hemsida längre.Däremot går det bra att vända sig till Kommunbygderådets ordförande eller sekreterare om de protokoll du vill läsa, så får du dem skickade till dig.

Protokollförda styrelsemöten 2018

  • 29 januari