Leader

Söka Leaderstöd

LAG står för Local Action Group. Det är LAG-gruppen  som godkänner eller avslår en projektansökan utifrån hur väl projektet kan antas uppfylla utvecklingsmålen i strategin. I LAG-gruppen finns  personer från offentlig, privat och ideell sektor.

Har ni projektidéer och funderar på hur de kan förverkligas? Hör gärna av er till oss eller skicka in en ansökan till Leaderkansliet  om ni tror att er idé skulle kunna bli ett leaderprojekt i Nedre Dalälven!

Ansökan görs i två steg för att LAG ska kunna bedöma inom vilket insatsområde och fond som projektet passar in. Endast de ansökningar som är fullständiga i god tid före resp. LAG-möte kan tas upp för beredning och beslut.

Hittills ett projekt prioriterats i Hedemora kommun. En Lokalekonomidag i Stjärnsund med Hela Sverige ska leva som projektägare genomfördes den 20 november 2016. Nästa beslutstillfälle är den 9 februari 2017.

Läs mer på www.leadernedredalalven.se

Leader Nedre Dalälven Nyhetsbrev januari 2018

Lokalt ledd utveckling

Lokalt ledd utveckling (LLU) är en metod som bygger på att lokala representanter från föreningar, företag och kommuner tillsammans arbetar med landsbygdsutveckling. Ett lokalt partnerskap, så kallat LAG, fattar beslut om vilka idéer som ska prioriteras och få ekonomiskt stöd. I varje område finns det ett leaderkontor som hjälper till att mobilisera, informera, utveckla idéer och ta emot ansökningar.

Fyra fonder finansierar

Nytt för programperioden som räcker till och med 2020, är att fyra EU-fonder samordnas i det lokala utvecklingsarbetet. De fyra fonderna är landsbygdsfonden, regionala utvecklingsfonden, socialfonden och havs- och fiskerifonden. Helt nytt för vårt område är ett samarbete med Leader Gästrikebygden och Leader Hälsingebygden att även arbeta med fiskerifonden.

Mer information
Här hittar du mer information om lokalt ledd utvecklinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fakta om lokalt ledd utveckling med leadermetoden

  • Sammanlagt finns det under åren 2014–2020 cirka två miljarder kronor för lokalt ledd utveckling i Sverige, när den svenska medfinansieringen är inräknad. Organisationer, föreningar, företag och myndigheter som bidrar till att främja utvecklingen i ett leaderområde kan söka stöd. Privatpersoner kan inte söka stöd.

  • I Sverige finns 48 leaderområden som arbetar med lokalt ledd utveckling. Hittills har 25 leaderområden fått startbeslut. Resterande områden förväntas få startbeslut innan mars månads slut.

 

Biosfärområdet Nedre Dalälven

Nedre Dalälvsområdet ligger i gränstrakterna mellan de fyra länen Dalarna, Västmanland, Uppsala och Gävleborg och omfattar de sju kommunerna Säter, Hedemora, Avesta, Sala, Heby, Tierp och Älvkarleby samt socknarna Österfärnebo i Sandvikens kommun och Hedesunda i Gävle kommun. Genom området rinner Dalälven. Särskilt utmärkande för Nedre Dalälvsområdet är de höga natur- och kulturvärdena och 2011 erhöll området av UNESCO utmärkelsen Biosfärområde.

Ett biosfärområde utgår från en helhetstanke där människa och miljö samspelar och är ett område där olika metoder för hållbar utveckling kan testas i praktiken. Fokus ligger på att hitta nya idéer, våga förverkliga nytänkande och samtidigt ta hänsyn till landskapet och dess historia.

Svenska: https://www.youtube.com/watch?v=wUgRgjNAmj0

Engelska: https://www.youtube.com/watch?v=eWU-BUl_rQw