vinterbeskuren.jpg

Hedemora Näringsliv AB

Hedemora Näringsliv AB är ett kommunägt näringslivsbolag i Hedemora som bildades 2002. Vår uppgift är att med hjälp av ett väl utvecklat kontaktnät svara upp mot det enskilda företagets behov av stöd i dess utveckling. Fokus ligger på företag med tillväxtpotential.

Aktuellt

 • Hedemora kommun agerar

  2020-03-25

  corona_beskuren.jpgNationellt presenteras åtgärder för att tackla sviterna av coronaviruset. På kommunal nivå fattas också många viktiga beslut som kan underlätta för företagen.Många företag tappar stora intäkter då människor har ändrat sitt konsumtionsmönster i rådande situation.

  Här sammanfattas de beslut om åtgärder som Hedemora kommun har vidtagit för att stötta företagen:
  (sidan uppdateras kontinuerligt när ny information tillkommer)

  Förlängd betalningstid
  De företag som har problem med att betala kommunala fakturor/avgifter uppmanas att ta kontakt med de berörda kommunala förvaltningarna och de kommunala bolagen.  Vi försöker agera individanpassat och lösningsfokuserat.

  Skyndsamma leverantörsbetalningar
  Kommunen och de kommunala bolagen avser att betala fakturor från lokala leverantörer så snabbt som möjligt.

  Uteserveringar
  Kommunen möjliggör att uteserveringar kan starta upp redan nu. Polis- och kommuntillstånd krävs.

  Vårpresent
  Kommunen köper in och delar ut en del av årets julklapp till anställda i form av presentkort med kort giltighetstid i Hedemoras butiker redan nu.

  Fortsätta med pågående och planerade projekt och upphandlingar
  Kommunen och kommunala bolagen fortsätter med pågående och planerade projekt och upphandlingar. Inget stopp i detta arbete.

  Vägledning för företag
  Hedemora Näringsliv AB finns som vanligt till förfogande vid frågor och vägledning. 
  Kontakt: www.hedemoranaringsliv.se/kontakt

  Hedemora kommun och de kommunala bolagen uppmanar de som inte är sjuka eller tillhör en riskgrupp att fortsätta konsumera och handla av de lokala företagen om det är möjligt. 

  Läs mer   

 • Hedemora kommun vill stödja näringslivet

  2020-03-20

  pussel.jpg

  Hedemora kommun värnar om de lokala företagen och diskussioner förs mellan kommunledningen och Hedemora Näringsliv AB om hur man på bästa sätt kan hjälpa näringslivet i denna ansträngda tid.

  Diskussioner sker även regionalt med övriga Dalakommuner för att komma fram till ett gemensamt upplägg och möten sker kontinuerligt. Vi återkommer så snart vi kan med besked.

  Redan nu kan vi gå ut med att kommunen vill stödja de lokala handlarna genom att tidigarelägga den julklapp som de anställda på Hedemora kommun vanligtvis får till jul. Det handlar om ett presentkort som kan nyttjas i våra fina butiker. Presentkortet kommer ha en kortare giltighetstid än vanligt och på så sätt bidra till att det används inom den närmsta tiden.

  Våra företag blir hårt ekonomiskt drabbade av rådande situation och vi behöver alla hjälpas åt att fortsätta stötta näringslivet i vår kommun. 

 • Information till företag

  2020-03-19

  hedemoracorona2.jpg

 • CORONASMITTAN COVID – 19

  2020-03-16

  Så här agerar Hedemora Näringsliv AB för att förhindra spridning av:

  Coronasmittan Covid – 19

  Vi är måna om dig och våra medarbetare. Därför följer vi Folkhälsomyndighetens råd och ber dig göra desamma för att minimera smittspridning.

  • - Vi tar inte i hand när vi hälsar
  • - Var noga med hygienen – tvätta gärna händerna när du kommer till oss och nys/hosta i armvecket
  • - Känner du dig förkyld eller har andra symptomer? Boka om ditt möte till ett senare tillfälle

  MÅNGA RÅDGIVNINGAR OCH FÖRFRÅGNINGAR KAN VI TA ÖVER TELEFON! HÖR AV DIG SÅ BOKAR VI ETT TELEFONMÖTE.

  Kontaktuppgifter till personalen

  _______________________________________________________________________

kalendarium mars - april

31 mar

Branschträff - gröna näringar

Tema: livsmedelsupphandling

INSTÄLLT pga. rådande omständigheter med Corona.

1 apr

Geniknölarna

INSTÄLLT pga. rådande omständigheter med Corona.

1 apr

Träffpunkt Smedby -  öppet möte
INSTÄLLT pga. rådande omständigheter med Corona.

2 apr

Företagsfrukost,

INSTÄLLT pga. rådande omständigheter med Corona.

2 apr

Företagslotsmöte, Hedemora

7 apr
27-28 apr

Inspirationsresa Omberg och Tiveden, destinationsutveckling, Biosfäroråde Älvlanskapet Nedre Dalälven