Du är här:

Almedalen i Hedemora

Vi tar AlmeDalarna till Hedemora kommun!

Måndag 2 juli kan du som invånare i Hedemora kommun följa AlmeDalarnas direktsända seminarier. Plats för sändningen är En väg in på Åsgatan 62, 1 tr (ingång vid Centrumgallerian).

Förutom gemenskap och ett forum för diskussion erbjuds gratis kaffe och fikabröd. Helt enkelt en unik chans att få uppleva Almedalens puls via Dalarnas egna AlmeDalarna – som om du vore på plats på Gotland!

Dagen arrangeras av Hedemora kommun tillsammans med EU-projektet En väg in och Hedemora Näringsliv AB.

Adress samlingslokal: Åsgatan 62, 1 tr., 776 31 Hedemora (ingång vid Centrumgallerian)

 En_vag_in.jpg


huvudlogo_staende_3farg_2.jpg Kopia_av_Logga_HNB_beskuren.jpgKort om Almedalsveckan och AlmeDalarna:

Almedalsveckan är en viktig nationell plattform för debatter och diskussioner för politiker och viktiga samhällsaktörer. Genom AlmeDalarna visar Dalarna att vi finns med och är en viktig aktör för Sverige. AlmeDalarna vill stärka bilden av boende, näringsliv och utvecklingsmöjligheter i regioner och kommuner utanför storstadsområdena i allmänhet och Dalarna i synnerhet. Tack vare AlmeDalarna får vi ett regionalt helhetsperspektiv som grund för Dalarnas medverkan.
Läs mer på: www.almedalarna.se

För dig som föredrar att se livesändningen hemma finns länk och information på https://www.facebook.com/almedalarna/.

Programöversikt måndag 2 juli:


09:00 – 10:00
Regional, nationell eller global sjukvård? – Sveriges utmaningar och möjligheter. Seminarium med paneldeltagare.

10:30 – 11:30
Framtidens karriärvägar är hotade av urbaniseringsmyten – hur byter vi spår? Seminarium med paneldeltagare.

12:00 – 13:00
Löser vi lärarbristen genom att anställa studenter? Seminarium med paneldeltagare.

13:30 – 14:30
Working with Swedes: är den svenska kulturen ett hinder eller en möjlighet för integration? Seminarium med paneldeltagare.

15:00 – 16:00
Från resmål till nytt hem – kan besöksnäringen locka internationell kompetens? Seminarium med paneldeltagare.

16:30 – 17:30
Tillsammans för varje barn – Kan samverkan rädda barnen från psykisk ohälsa? Seminarium med paneldeltagare.

Läs mer om varje seminarium på http://almedalarna.se/