Stöd och bidrag

Föreningar på landsbygden kan söka stöd och bidrag från olika förvaltningar i kommunen. Bildningsförvaltningen hanterar bland annat driftsstöd till samlingslokaler och stöd till föreningsliv och kulturevenemang. 

Kommunstyrelseförvaltningen har hand om stöd till bygdegårdars verksamheter och liknande. Den hanterar även stöd till ideella föreningar för lokal utveckling. 

Hedemora Näringsliv AB hanterar:

- Stöd till ideella föreningar för lokal utveckling
- Bygdepeng 

STÖD TILL IDEELLA FÖRENINGAR FÖR LOKAL UTVECKLING

Anslaget är på totalt 50 000 kr för 2020.

Sista ansökningsdag är förlängt till den 30 april 2020.

Ansökan skickas till:
katarina.nordin@hedemoranaringsliv.se  alternativt till 
Katarina Nordin, Hedemora Näringsliv AB, Åsgatan 62, 776 31 Hedemora

Stödet ska:

 • - Gynna de boende i området genom social och ekonomisk utveckling som är ekologiskt hållbar.
  - Ta tillvara lokala intressen, kunskap och engagemang.
  - Avse mindre projekt och max 50 % av totala bidraget som finns att dela ut.
  - Ses som en investering i landsbygden.

Detta prioriteras:

 • - Insatser som är bestående eller varaktiga över längre tid
  - Åtgärder som bidrar till nytänkande och start av verksamheter
  - Ungdomars deltagande
  - Insatser som positivt påverkar integration, jämställdhet, folkhälsa och miljö

Bidrag lämnas inte till:

 • - reguljär verksamhet
  - upprustning av bygdegårdar
  - projekt som lämpar sig som Leader-projekt undantaget stöd till förstudie
  - större event eller event där man tar inträde
  - enskilt företag. Hit räknas även kooperativa företagsformer

Resultat- och balansrapport och revisorsberättelse från senaste årsbokslutet samt en beskrivning av hur bidraget har använts ska lämnas efter genomförandet.

Stöd till lokal utveckling bereds av kommunbygderådets styrelse innan beslut i kommunstyrelsens strategiutskott.

Ansökan om bidrag

Bygdepeng för 2020

Bygdepengen kan sökas av byalag, bygderåd och föreningar som är medlemmar i Hedemora kommunbygderåd.

Maxbeloppet som kan sökas är 5000 kr av totalt 25000 kr.

Bygdepengen ska användas till omkostnader för lokalt utvecklingsarbete som vanligtvis inte ingår i den ordinarie föreningsverksamheten.

Det kan vara insatser för att skapa fysiska mötesplatser, insatser för att ungdomar ska trivas bättre eller gemensamma sammankomster dit alla är välkomna.

Ansökan om Bygdepeng

Kommunbygderådet kommer bara att hantera ansökningar från föreningar som betalat in medlemsavgiften för 2019.

Sista ansökningsdag är förlängt till den 30 april 2020.

Ansökan skickas till:

katarina.nordin@hedemoranaringsliv.se  alternativt till 
Katarina Nordin, Hedemora Näringsliv AB, Åsgatan 62, 776 31 Hedemora