Stöd och bidrag

Föreningar på landsbygden kan söka stöd och bidrag från olika förvaltningar i kommunen. Bildningsförvaltningen hanterar bland annat driftsstöd till samlingslokaler och stöd till föreningsliv och kulturevenemang. 

Kommunstyrelseförvaltningen har hand om stöd till bygdegårdars verksamheter och liknande. Den hanterar även stöd till ideella föreningar för lokal utveckling. 

Näringsliv, Hedemora kommun hanterar:

- Stöd till ideella föreningar för lokal utveckling
- Bygdepeng 

STÖD TILL IDEELLA FÖRENINGAR FÖR LOKAL UTVECKLING

Anslaget är på totalt 50 000 kr för 2022. Ansökan är öppen mellan 20220201 - 20220331.

Ansökan skickas till:
katarina.nordin@hedemora.se  alternativt till: 

Katarina Nordin, Näringsliv
Hedemora kommun
Box 201
776 28 HEDEMORA

Stödet ska:

 • - Gynna de boende i området genom social och ekonomisk utveckling som är ekologiskt hållbar.
  - Ta tillvara lokala intressen, kunskap och engagemang.
  - Avse mindre projekt och max 50 % av totala bidraget som finns att dela ut.
  - Ses som en investering i landsbygden.


Detta prioriteras:

 • - Insatser som är bestående eller varaktiga över längre tid
  - Åtgärder som bidrar till nytänkande och start av verksamheter
  - Ungdomars deltagande
  - Insatser som positivt påverkar integration, jämställdhet, folkhälsa och miljö


Bidrag lämnas inte till:

 • - reguljär verksamhet
  - upprustning av bygdegårdar
  - projekt som lämpar sig som Leader-projekt undantaget stöd till förstudie
  - större event eller event där man tar inträde
  - enskilt företag. Hit räknas även kooperativa företagsformer

Resultat- och balansrapport och revisorsberättelse från senaste årsbokslutet samt en beskrivning av hur bidraget har använts ska lämnas efter genomförandet.

Stöd till lokal utveckling bereds av kommunbygderådets styrelse innan beslut i kommunstyrelsens strategiutskott.

Ansökan om bidrag

BYGDEPENG FÖR 2022

Bygdepengen kan sökas av byalag, bygderåd och föreningar som är medlemmar i Hedemora kommunbygderåd.

Maxbeloppet som kan sökas är 5000 kr av totalt 25000 kr.

Bygdepengen ska användas till omkostnader för lokalt utvecklingsarbete som vanligtvis inte ingår i den ordinarie föreningsverksamheten.

Det kan vara insatser för att skapa fysiska mötesplatser, insatser för att ungdomar ska trivas bättre eller gemensamma sammankomster dit alla är välkomna.

Ansökan om Bygdepeng

Kommunbygderådet kommer bara att hantera ansökningar från föreningar som betalat in medlemsavgiften för 2021.

Ansökan är öppen mellan 20220201 - 20220331.

Ansökan skickas till:

katarina.nordin@hedemora.se  alternativt till 
Katarina Nordin, Näringsliv
Hedemora kommun
Box 201
776 28 HEDEMORA

Beviljade bygdepengsansökningar och projekt för landsbygdsutveckling 2021

Bygdepeng

Kulturkraft i Långshyttan får 5 000 kr
Hedemora Gammelgård får 5 000 kr
Brattfors historiska förening får 5 000 kr
Vikbygdens intresseförening får 5000 kr
Ingelsbo Bygdegårds och fritidsförening får 5 000 kr

Projektstöd
1. SAIF, sportbibliotek i Stjärnsund 7500kr
2. Vikbygdens Intresseförening, utveckling av Vikhyttebadets parkering 17500kr
3. Kulturkraft i Långshyttan, Långshyttans Husbilsparkering 4100 kr
4. Föreningen Norns Vänner 5000 kr
5. Stjärnsunds föreningsnätverk 5000 kr
6. Långshyttans Brukshistoriska förening 5000 kr
7. Garpensbergs hembygdsförening 5000 kr