Du är här:

Forskningsanläggning om Big Bang!

ESSnuSB är ett EU-finansierat projekt som innefattar 15 forskningsinstitut i 11 länder  som studerar möjligheten att anlägga en detektorstation för partiklar (neutriner) 1000 m under marken i Garpenberg. Syftet är att på ett bättre sätt förstå Big Bangprocessen och relationen mellan materia och antimateria. Kan detta projekt bli verklighet?

Igår samlades ett hundratal personer i Martin Kochgymnasiets aula för att lyssna på en spännande föreläsning. De fick höra om antimateria och neutrinos samt om projektet med att uppföra en detektor och forskningsanläggning i Garpenberg för att forska kring Big Bang. 

Beskrivning av projektet

Beskrivning av projektet kortversion

Nedan finns föreläsarnas presentationer från föreläsningen den 13 februari 2019

 oznor
Tord Ekelöf, fysikprofessor, vetenskaplig ledare för ESSnuSB: “Big Bang, neutriner och uppdrag Garpenbergdetektorn”

Presentation

 oznor


Colin Carlile, fysikprofessor, strateg och kommunikatör för ESSnuSB: “Gaining the support of Dalarna, the Swedish Government and the European Union for the ESSnuSB project” (eng)

Presentation

 oznor


Marcos Dracos, forskningsdirektör, Strasbourg, koordinator för ESSnuSB: “The European Consortium working on the ESSnuSB project” (eng)

Presentation
 log.JPG


 euronunet.png


tord.jpg
Uppsala Universitet

ERUF-LOGGA-300px.jpg regiondalarna.png
 Kopia_av_Logga_HNB_beskuren.jpg