Företagarveckan Coompanion

Kooperation är innovation – tre exempel från Dalarna

Föreläsare: Coompanion Dalarna
Datum: tisdagen den 17 maj kl. 12.15 – 13.00

VÄLKOMMEN TILL EN DIGITAL FÖRELÄSNING

Vi står inför många stora och komplexa utmaningar i vårt län där vi måste hitta nya lösningar och samarbeten. I Dalarna finns många som använder sig av samverkan i olika kooperativa modeller för att lösa samhällsutmaningar. Flera spännande och innovativa företag växer fram och utvecklas i Dalarna. Coompanion presenterar tre olika exempel på projekt och företag från Dalarna som har valt den kooperativa affärsmodellen

  • Visit Village – Hållbar affärsutveckling och företagarsamverkan inom besöksnäring med småföretagare på landsbygden, Visit Dalarna och Coompanion.

  • Yalla Borlänge – ett koncept för att skapa arbete och integration. Verksamheten genomsyras av kreativitet, hållbarhet och samarbete med näringslivet.

  • Personalägande – Vika Maskinsystem där personalen tog över företaget och räddade företaget och jobben kvar lokalt.

Länk till föreläsningen mailas ut på fredagen den 13 maj

Ev. företag/förening  
Förnamn*   
Efternamn*  
Mailadress*  
   

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225- 340 00.

FÖRELÄSARE


coompaniondalarna.jpg


2021-12-02 Coompanion personal foto hasse eriksson
Bengt Sundgren

2021-12-02 Coompanion personal foto hasse eriksson
Helen Rabnor 

2021-12-02 Coompanion personal foto hasse eriksson
Maria Stenis