Företagsfrukost Hedemora

Börja arbetsdagen med en frukost tillsammans med andra företagare, politiker och tjänstepersoner. Ta del av spännande föreläsare, viktig information och passa på att träffa nya och gamla bekantskaper.

Datum: onsdag den 3 november 2021
Tid: smörgås och kaffe från kl. 7.15. Program mellan 7.45 – 9.00
Plats: Folkets Park, Hedemora 

Det finns möjlighet att följa presentationerna digitalt med start kl. 7.45.
Klicka här för att ansluta till mötet 
(ingen anmälan krävs för att delta digitalt)

ANMÄLAN FÖR ATT DELTA PÅ PLATS I FOLKETS PARK

 Företag*  
 Namn*  
 E-post*  
 Specialkost  
   


Frukostvärd:


PROGRAM UPPDATERAS INOM KORT!

Information från Hedemora kommun
- Aktuell information från politiker och tjänstepersoner.

Hållbarhetsspaning

På gång hos Hedemora handlingskraft

På gång hos Näringsliv, Hedemora kommun

1-minutare
Här finns möjlighet för företagare att kort presentera sina tjänster, goda exempel, innovativa idéer eller solskenshistorier. Anmäl deltagande till sofie.jutner@hedemora.se

KONTAKT

Sofie_beskuren_helsvart.jpg

Sofie Jutner
tf. Näringslivschef

0225 - 348 67
sofie.jutner@hedemora.se

Företagsfrukostar hösten 2021:
(första onsdagen varje månad)

1 september
6 oktober
3 november
1 december