Du är här:

Hedemora kommun vill stödja företag som drabbas ekonomiskt av Coronasmittan

Nationellt presenteras åtgärder för att tackla sviterna av coronaviruset. På kommunal nivå fattas också många viktiga beslut som kan underlätta för företagen.Många företag tappar stora intäkter då människor har ändrat sitt konsumtionsmönster i rådande situation.

Här sammanfattas de beslut om åtgärder som Hedemora kommun har vidtagit för att stötta företagen:
(sidan uppdateras kontinuerligt när ny information tillkommer)

Förlängd betalningstid
De företag som har problem med att betala kommunala fakturor/avgifter uppmanas att ta kontakt med de berörda kommunala förvaltningarna och de kommunala bolagen.  Vi försöker agera individanpassat och lösningsfokuserat.

Skyndsamma leverantörsbetalningar
Kommunen och de kommunala bolagen avser att betala fakturor från lokala leverantörer så snabbt som möjligt.

Uteserveringar
Kommunen möjliggör att uteserveringar kan starta upp redan nu. Polis- och kommuntillstånd krävs.

Vårpresent
Kommunen köper in och delar ut en del av årets julklapp till anställda i form av presentkort med kort giltighetstid i Hedemoras butiker redan nu.

Fortsätta med pågående och planerade projekt och upphandlingar
Kommunen och kommunala bolagen fortsätter med pågående och planerade projekt och upphandlingar. Inget stopp i detta arbete.

Vägledning för företag
Hedemora Näringsliv AB finns som vanligt till förfogande vid frågor och vägledning. 
Kontakt: www.hedemoranaringsliv.se/kontakt

Hedemora kommun och de kommunala bolagen uppmanar de som inte är sjuka eller tillhör en riskgrupp att fortsätta konsumera och handla av de lokala företagen om det är möjligt. 


Övrig information

Verksamt.se - här finns information från myndigheter, som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med det coronaviruset och sjukdomen covid-19. Information finns även på engelska

Så här arbetar vi på Hedemora Näringsliv AB för att minimera smittspridning:

  • - Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och ber dig göra detsamma
  • - Vi skjuter på flertalet av våra aktiviteter till ett senare datum (se vår hemsida med kontinuerliga uppdateringar)
  • - Vi minimerar antalet möten och försöker ta möten digitalt.