Du är här:

InfoPoints Dalarna och Hedemora

Under våren har Visit Dalarna påbörjat arbetet med att stärka upp Dalarnas bemötande och värdskap i fler kanaler och på fler platser, bland annat genom Infopoints. Målet är att upprätta 50 stycken under 2020 och 2021 och vi har redan till denna sommarsäsong 37 st nya Infopoints i Dalarna varav tre stycken i Hedemora; bokhandeln Ugglan, café Wahlman samt Långshyttans brukshotell. Efter sommarsäsongen fortsätter vi att utbilda intresserade aktörer till Infopoints och i Hedemora står då bland annat lanthandeln i Smedby samt besökscentrum Husbyringen i Stjärnsund på tur.

En InfoPoint är en enklare variant av en bemannad turistinformation – en fast eller rörlig plats där besökare erhåller information och kunskap om det turistiska utbudet. Det personliga mötet är viktigt för våra besökare och en Infopoint finns där människor finns, det vill säga där Dalarnas besökare fysiskt redan befinner sig vid besöksmål, boendeanläggningar, gårdsbutiker med flera platser.

Här finns Dalarnas Infopoints samlade https://www.visitdalarna.se/infopoint


Inrättandet av Infopoints och stängning av våra Turistinformationer i Dalarna beror till stor del på ett ändrat beteende hos våra kunder och besökare. Besökarna söker och vill ha mer digital information, mobiltelefonen är viktigaste bokningsverktyget, informationen ska finnas där besökarna är, både fysiskt och digitalt samt att information och inspiration idag främst kommer från vänner och mini-auktoriteter som influencers och bloggare.

Här finns Dalarnas Infopoints samlade https://www.visitdalarna.se/infopoint

Är du intresserad av att bli en Infopoint eller vill veta mer – kontakta Visit Dalarnas lokala affärsutvecklare i Hedemora, Pia R Wallner på pia.rydberg-wallner@visitdalarna.se