Hedemora kommunbygderåd

Utmärkelsen Årets Landsbygdsutvecklare 2019 gick till föreningen Skördefest Södra Dalarna som har lyckats skapa ett evenemang som skapar ett intresse för landsbygden och våra lokala matproducenter. Dessutom firar de 10–årsjubileum i år vilket visar på ett hållbart koncept.

olle.jpg

Priset delades ut till Olle Bengtsson på företagsfesten den 9 november av Gertrud Hjelte från Kommunbygderådet samt Jonas Nyberg från Södra Dalarnas Sparbank.

Med motivering:

Skördefesten Södra Dalarna inbjuder till en resa att år efter år få besöka de lokala producenterna i vår bygd.
En matspaning med klass.
Att på plats få se och uppleva, smaka och njuta av traktens läckerheter.
Ett evenemang som växt i omfång och som lockar många besökare till vår bygd.

Kommunbygderådet

Syftet med kommunbygderådet (KBR ) är att fungera som länk mellan kommunen och de bygdegrupper som finns i ett antal byar och samhällen på landsbygden där idéer och frågor skall kunna kommuniceras i båda riktningar.

KBR tar även initiativ till gemensamma träffar kring något aktuellt informationstema där bygdegrupperna bjuds in.

Vidare är KBR delaktiga i fördelning av en bygdepeng på 5000 kr för något speciellt utöver ordinarie verksamhet man vill satsa på. Max 5 st. sådana bidrag kan fördelas per år.

Därutöver finns del av 50 000 kr att ansöka om varje år under våren för lokal utveckling. Aktiviteten ska öka trivsel och attraktivitet både för boende och besökare, vara tidsbegränsad och ha tydliga mål.

Styrelsens ledamöter

Ordförande: 

Erik Nilses

Sekreterare: 

Katarina Nordin (adjungerad)

Kassör:

Gertrud Hjelte

Ledamöter:

Bo-John Eriksson

 

Kjell Gustafsson

 

Eva – Lena Bard

Gunnar Eriksson

Ersättare:  

Anki Rooslien

Dataskyddsförordningen ställer fr.om. maj 2018 nya krav på hur vi hanterar bl.a. Kommunbygderådets protokoll.För att säkerställa att vi följer dessa kommer vi inte att lägga ut Kommunbygderådets protokoll öppet på vår hemsida längre.Däremot går det bra att vända sig till Kommunbygderådets ordförande eller sekreterare om de protokoll du vill läsa, så får du dem skickade till dig.