Hedemora kommunbygderåd

Utmärkelsen Årets Landsbygdsutvecklare 2020 gick till Patrik Lindström och Gästgården Vikmanshyttan för arbetet med att bevara och utveckla Folkets Hus Vikmanshyttan.

landsbygdsutvecklare1.jpg

Priset delades detta ur ut på plats på Gästgården av Erik Nilses från Kommunbygderådet samt Jonas Nyberg VD på Södra Dalarnas Sparbank.

Motivering: Genom Patrik Lindström har det gamla danspalatset, Vikmanshyttans Folkets Hus, fått ett nytt namn, Gästgården, och ett nytt liv. Här kan man gymma, träna golf, skytte, jakt och äta mat. Patrik har lyckats att skapa en mötesplats för rekreation, samvaro och gemenskap. Den lockar inte bara Vikmanshyttebor utan även andra utanför kommunens gränser. Patrik visar ett starkt entreprenörskap som bidrar till en levande landsbygd!

I år blev det alltså Patrik Lindströms tur för det han har åstadkommit med Vikmanshyttans gamla folkets hus. Riktigt roligt att ge priset till Patrik som är en välförtjänt vinnare enligt Erik Nilses. Patrik  själv är oerhört tacksam och rörd över utmärkelsen.

Kommunbygderådet

Syftet med kommunbygderådet (KBR ) är att fungera som länk mellan kommunen och de bygdegrupper som finns i ett antal byar och samhällen på landsbygden där idéer och frågor skall kunna kommuniceras i båda riktningar.

KBR tar även initiativ till gemensamma träffar kring något aktuellt informationstema där bygdegrupperna bjuds in.

Vidare är KBR delaktiga i fördelning av en bygdepeng på 5000 kr för något speciellt utöver ordinarie verksamhet man vill satsa på. Max fem bidrag kan fördelas per år.

Därutöver finns del av 50 000 kr att ansöka om varje år under våren för lokal utveckling. Aktiviteten ska öka trivsel och attraktivitet både för boende och besökare, vara tidsbegränsad och ha tydliga mål.

Styrelsens ledamöter

Ordförande: 

Erik Nilses

Sekreterare: 

Katarina Nordin (adjungerad)

Kassör:

Gertrud Hjelte

Ledamöter:

Bo-John Eriksson

 

Kjell Gustafsson

 

Eva – Lena Bard

Gunnar Eriksson

Ersättare:  

Anki Rooslien

Dataskyddsförordningen ställer fr.om. maj 2018 nya krav på hur vi hanterar bl.a. Kommunbygderådets protokoll.För att säkerställa att vi följer dessa kommer vi inte att lägga ut Kommunbygderådets protokoll öppet på vår hemsida längre.Däremot går det bra att vända sig till Kommunbygderådets ordförande eller sekreterare om de protokoll du vill läsa, så får du dem skickade till dig.