Hedemora kommunbygderåd

 landsbygdsutv.jpg

ÅRETS LANDSBYGDSUTVECKLARE 2021!

Garpenbergs hembygdsförening har mottagit den hedrande utmärkelsen årets landsbygdsutvecklare i Hedemora kommun.

Här får föreningens ordförande Anita Hedqvist ta emot diplom och prischeck på 5000 kr från Jonas Nyberg, VD på Södra Dalarnas Sparbank till vänster och Erik Nilses, ordförande i Hedemora kommunbygderåd till höger.

Priset motiveras med föreningens mångåriga ideella arbete med bland annat kolmilan, vandringsleder och andra aktiviteter. 

Kommunbygderådet

Syftet med kommunbygderådet (KBR ) är att fungera som länk mellan kommunen och de bygdegrupper som finns i ett antal byar och samhällen på landsbygden där idéer och frågor skall kunna kommuniceras i båda riktningar.

KBR tar även initiativ till gemensamma träffar kring något aktuellt informationstema där bygdegrupperna bjuds in.

Vidare är KBR delaktiga i fördelning av en bygdepeng på 5000 kr för något speciellt utöver ordinarie verksamhet man vill satsa på. Max fem bidrag kan fördelas per år.

Därutöver finns del av 50 000 kr att ansöka om varje år under våren för lokal utveckling. Aktiviteten ska öka trivsel och attraktivitet både för boende och besökare, vara tidsbegränsad och ha tydliga mål.

Styrelsens ledamöter

Ordförande Erik Nilses

Vice ordförande Gertrud Hjelte

Kassör Gertrud Hjelte

Ordinarie ledamöter Gunnar Eriksson och Anders Walla

Suppleant Elisabeth Wedin och Anki Rooslien


Dataskyddsförordningen ställer fr.om. maj 2018 nya krav på hur vi hanterar bl.a. Kommunbygderådets protokoll.För att säkerställa att vi följer dessa kommer vi inte att lägga ut Kommunbygderådets protokoll öppet på vår hemsida längre.Däremot går det bra att vända sig till Kommunbygderådets ordförande eller sekreterare om de protokoll du vill läsa, så får du dem skickade till dig.