Service på landsbygden

Dalarnas regionala serviceprogram, RSP

Alla invånare, företagare och besökare i Dalarna ska ha tillgång till rimlig kommersiell service

Det är ambitionen för Dalarnas Regionala Serviceprogram 2014-2018. Målet är att det ska finnas förutsättningar att driva företag, handla mat, tanka bilen, ta ut kontanter, skicka och hämta paket och använda internettjänster. Särskild hänsyn ska tas till behoven hos funktionedsatta och äldre. Serviceprogrammet är också ett stöd för kommunerna i deras arbete med planeringen av servicen på landsbygden lokalt.

Stöd till utveckling och service på landsbygden

Företag och föreningar kan söka projektmedel för en rad olika insatser på landsbygden. Ett av dessa gäller främst de som erbjuder ett utbud av nödvändig basservice. I första hand gäller det företag som säljer livsmedel och drivmedel. Se under länken Investeringar i kommersiell och offentlig service.

https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/foretag/samhalle-och-utveckling/stod-till-foretag.html

Hedemora kommuns serviceplan 2019-2022

Den här serviceplanen ska gälla 2019-2022 och är en uppdatering av den serviceplan som antogs av kommunfullmäktige 2015. Serviceplanen som tydliggör den kommersiella servicen på landsbygden ska ses som ett komplement till kommunens landsbygdsprogram och är också ett stöd för länsstyrelsen när man beslutar om stöd och bidrag till kommersiell service.

Detta uppnås genom att kommunen, näringslivet och de ideella krafterna verkar för:

  • - Att lanthandeln finns kvar på fem prioriterade orter, och om det inte är kommersiellt möjligt ersätts med väl fungerande servicepunkter
  • - En ökad samverkan kring lokaler, logistik och servicetjänster
  • - En tydligare koppling till företagande och tillväxt
  • - Att hitta nya tekniska lösningar och innovativa idéer.

Serviceplan 2019-2022