Långshyttans utveckling

langshyttan.jpg

Välkommen till workshop om Långshyttans framtid

Under våren har vi inlett ett utvecklingsprojekt för att utveckla Långshyttan och locka fler invånare och företag till platsen. Långshyttan med sin historia, sin vackra natur och sitt fördelaktiga läge är en plats som vi vill visa fler. Och vi vill ha din hjälp!

Gemensamt bjuder Hedemora kommunen och Hedemora bostäder in till workshopar för inspel, idéer och framtidsutveckling. Två workshopar har genomförts innan sommaren.

Nu går vi vidare med utvecklingen av Långshyttan – en pärla med potential!

Varmt välkommen till ytterligare ett möte om Långshyttans utveckling. Denna gång fokuserar vi på att sätta agendan för en handlingsplan för det som är mest prioriterat för er. Men också blicka framåt mot de långsiktiga målen.

Datum: torsdag den 16 september
Tid: 18.00 – 21.00
Plats: Folkets hus i Långshyttan. 
Anmälan: senast den 15 september i formuläret nedan. Begränsat antal platser. Vi följer Folkhälsomyndighetens restriktioner.

Vi bjuder på kaffe/te och smörgås.

Alla är välkomna som vill bidra till Långshyttans utveckling – privatpersoner, företag, föreningar och organisationer

Agenda

Snabb bakgrundsbild av det som framkommit hittills.

Del 1 workshop på temat: Vad är det viktigaste att jobba vidare med så snart som möjligt? Långsiktiga mål?

Del 2 gruppexpo på temat: Hur ska vi nå målen? 

Summering, framåtblickande, handlingsplan.

Kommunalråd och oppositionsråd är med och lyssnar. 

ANMÄLAN ÄR STÄNGD!

Information om hur Hedemora Näringsliv AB behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på vår hemsida www.hedemoranaringsliv.se/dataskydd.

Du kan också kontakta Hedemora kommuns kundtjänst tel. 0225-340 00.


KONTAKT

Katarina_beskuren_helsvart.jpg

Katarina Nordin
Landsbygdsutvecklare

0225 - 341 84
katarina.nordin@hedemora.se

Mötsanteckningar 20210616

Presentaton möte 20210616