Leader

Leaderlogga_Jordbruksfonden_1_002.jpg

LOKALT LEDD UTVECKLING

Lokalt ledd utveckling (LLU) är en metod som bygger på att lokala representanter från föreningar, företag och kommuner tillsammans arbetar med landsbygdsutveckling. Denna samverkan är prioriterad men även samverkan mellan två parter kan godkännas om idén är bra. 

Ett lokalt partnerskap, så kallat LAG, fattar beslut om vilka idéer som ska prioriteras och få ekonomiskt stöd. I varje område finns det ett leaderkontor som hjälper till att mobilisera, informera, utveckla idéer och ta emot ansökningar.

Söka Leaderstöd
LAG står för Local Action Group. Det är LAG-gruppen som godkänner eller avslår en projektansökan utifrån hur väl projektet kan antas uppfylla utvecklingsmålen i strategin. I LAG-gruppen finns personer från offentlig, privat och ideell sektor.

Har ni projektidéer och funderar på hur de kan förverkligas? Hör gärna av er  till landsbygdsutvecklaren eller skicka in en ansökan till Leaderkansliet om ni tror att er idé skulle kunna bli ett leaderprojekt i Nedre Dalälven!

Hittills ett projekt genomförts i Hedemora kommun. En Lokalekonomidag i Stjärnsund med Hela Sverige ska leva som projektägare genomfördes den 20 november 2016. Ytterligare ett pågår just ”Leder som leder” där Hedemora, Husby och Garpenbergs församlingar samverkar med kommunen för att stötta personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma närmare. Detta genom vara med och rusta och röja vandringsleder som är till glädje för såväl boende och besökare utifrån. Läs mer på www.leadernedredalalven.se

Ung i Nedre Dalälven
Unga mellan 13 – 25 år kan söka upp till 30 000 kr för hitta på något skoj på landsbygden. Bolla idén med ungdomshandläggaren på Leader, ansökningsförfarandet är förenklat och tiden förkortat.
http://www.leadernedredalalven.se/ung-i-nedre-dalalven

Småortsutveckling - Nyhet 2019
Under hela 2019 finns en mindre summa att söka för småortsutveckling. Man kan söka upp till 30 000 kr och hanteringen är förenklad för att gå snabbt. 
Läs mer på: http://www.leadernedredalalven.se/paraplyprojekt

Fyra fonder finansierar
Nytt för programperioden som räcker till och med 2020, är att fyra EU-fonder samordnas i det lokala utvecklingsarbetet. De fyra fonderna är landsbygdsfonden, regionala utvecklingsfonden, socialfonden och havs- och fiskerifonden. Helt nytt för vårt område är ett samarbete med Leader Gästrikebygden och Leader Hälsingebygden att även arbeta med fiskerifonden.

Mer information
Här hittar du mer information om lokalt ledd utveckling 

KONTAKT

cof

Katarina Nordin
Landsbygdsutvecklare
070 - 224 49 48

katarina.nordin@
hedemoranaringsliv.se