Leader

Leaderlogga_Jordbruksfonden_1_002.jpg

LOKALT LEDD UTVECKLING

 

Lokalt ledd utveckling (LLU) är en metod som bygger på att lokala representanter från föreningar, företag och kommuner tillsammans arbetar med landsbygdsutveckling. Denna samverkan är prioriterad men även samverkan mellan två parter kan godkännas om idén är bra. 

Ett lokalt partnerskap, så kallat LAG, fattar beslut om vilka idéer som ska prioriteras och få ekonomiskt stöd. I varje område finns det ett leaderkontor som hjälper till att mobilisera, informera, utveckla idéer och ta emot ansökningar.

Söka Leaderstöd
LAG står för Local Action Group. Det är LAG-gruppen som godkänner eller avslår en projektansökan utifrån hur väl projektet kan antas uppfylla utvecklingsmålen i strategin. I LAG-gruppen finns personer från offentlig, privat och ideell sektor.

Har ni projektidéer och funderar på hur de kan förverkligas? Hör gärna av er  till landsbygdsutvecklaren eller skicka in en ansökan till Leaderkansliet om ni tror att er idé skulle kunna bli ett leaderprojekt i Nedre Dalälven!

Hittills är fyra spännande projekt beviljade i Hedemora kommun. Men det kan bli fler! Läs mer på: http://www.leadernedredalalven.se/hedemora

Ung i Nedre Dalälven
De anslagna medlen slut för ungas aktiviteter år 2020.
http://www.leadernedredalalven.se/ung-i-nedre-dalalven

Småortsutveckling
Under hela 2020 finns en mindre summa att söka för småortsutveckling. Man kan söka upp till 30 000 kr och hanteringen är förenklad för att gå snabbt. 
Läs mer på: http://www.leadernedredalalven.se/paraplyprojekt

Fyra fonder finansierar
Nytt för programperioden som räcker till och med 2020, är att fyra EU-fonder samordnas i det lokala utvecklingsarbetet. De fyra fonderna är landsbygdsfonden, regionala utvecklingsfonden, socialfonden och havs- och fiskerifonden. Helt nytt för vårt område är ett samarbete med Leader Gästrikebygden och Leader Hälsingebygden att även arbeta med fiskerifonden.

Läs mer: http://www.leadernedredalalven.se/

KONTAKT

Katarina_beskuren_svart.jpg

Katarina Nordin
Landsbygdsutvecklare
070 - 224 49 48

katarina.nordin@
hedemoranaringsliv.se