Leader

Leaderlogga_Jordbruksfonden_1_002.jpg

LOKALT LEDD UTVECKLING

Lokalt ledd utveckling (LLU) är en metod som bygger på att lokala representanter från föreningar, företag och kommuner tillsammans arbetar med landsbygdsutveckling. Denna samverkan är prioriterad men även samverkan mellan två parter kan godkännas om idén är bra. 


Ett lokalt partnerskap, så kallat LAG, fattar beslut om vilka idéer som ska prioriteras och få ekonomiskt stöd. I varje område finns det ett leaderkontor som hjälper till att mobilisera, informera, utveckla idéer och ta emot ansökningar.

Söka Leaderstöd
LAG står för Local Action Group. Det är LAG-gruppen som godkänner eller avslår en projektansökan utifrån hur väl projektet kan antas uppfylla utvecklingsmålen i strategin. I LAG-gruppen finns personer från offentlig, privat och ideell sektor.

Har ni projektidéer och funderar på hur de kan förverkligas? Hör gärna av er  till landsbygdsutvecklaren eller skicka in en ansökan till Leaderkansliet om ni tror att er idé skulle kunna bli ett leaderprojekt i Nedre Dalälven!

Hittills är fem spännande projekt beviljade i Hedemora kommun. Men det kan bli fler! Läs mer på: http://www.leadernedredalalven.se/hedemora

Nu finns flera olika paraplyprojekt att söka. Gemensamt för dessa att det är en enklare och snabbare handläggning och att man kan söka max 30 000 kr. Det gäller projekt inom Småortsutveckling, Lokal mat, Klimat och miljö samt Idrott, hälsa och livskvalité. Läs mer under respektive länk.

http://www.leadernedredalalven.se/paraplyprojekt

http://www.leadernedredalalven.se/paraply-lokal-mat

http://www.leadernedredalalven.se/paraply-klimat-och-miljo

http://www.leadernedredalalven.se/paraply-idrott-halsa-och-livskvalitet

Läs mer: http://www.leadernedredalalven.se/

Fyra fonder finansierar
Nytt för programperioden är att fyra EU-fonder samordnas i det lokala utvecklingsarbetet. De fyra fonderna är landsbygdsfonden, regionala utvecklingsfonden, socialfonden och havs- och fiskerifonden. Helt nytt för vårt område är ett samarbete med Leader Gästrikebygden och Leader Hälsingebygden att även arbeta med fiskerifonden.

Leader Nedre Dalälven har beviljats två förlängningsår 2021 och 2022 då de kommer att kunna bevilja nya projektstöd. Än så länge har de inte möjlighet att trycka på startknappen men mer information kommer så snart det är möjligt. För frågor hör av er till leaderkansliet.

KONTAKT

Katarina_beskuren_helsvart.jpg

Katarina Nordin
Landsbygdsutvecklare

0225 - 341 84
katarina.nordin@hedemora.se