Utveckla genom mångfald

Har ni i ert företag behov av ett enkelt verktyg för att arbeta mer med likabehandling och mångfald?  

pexels-photo-1162964_-_kopia.jpg

Då kan ni ladda ned denna metodbok med olika övningar man kan göra vid arbetsplatsträffar eller dylikt. Genom materialet får ni möjlighet att reflektera kring ett inkluderande bemötande samt kunskap och konkreta tips för att göra skillnad

Till metodboken

Det finns även en webbutbildning i inkluderande bemötande som utgår ifrån jämlikhetsbegreppet. Utbildningen ger kunskap, konkreta råd och tips att arbeta vidare med. Den är kostnadsfri och öppen för alla att ta del av. 

Till webbutbildningen

Läs mer om: Jämställt hela tiden

Det är Hedemora kommun och Länsstyrelsen Dalarna som tagit fram utbildningen med EU-medel från asyl, migration och integrationsfonden (AMIF) och Europeiska socialfonden (ESF) – genom projekten ”En väg in” och ”Jämställt hela tiden”.image001.jpg
lansstyrelsen-liggande-farg-800px_002.jpg

EUflagga20Socfond.jpg eu-ami-fond_arial_webb.png

 En_vag_In.jpg