Möt Evylina - lots i projektet krok

evylina.jpg

Det här är Evylina. Hon kommer jobba här i Hedemora ett halvår framöver som lots i covid-projektet KROK*. Hon kommer att finnas här på vårt kontor ett par dagar i veckan.

*KROK står för Kompetens, Rådgivning, Omställning och Koordinering.KROK syftar till att ge företagen i Dalarna stöd i att möta konsekvenserna av Covid-19, men även att stärka företagen framöver.

I ett första steg kartläggs företagens behov. Kontakterna kommer i första hand att ske per telefon av en lots, som här i Hedemora av Evylina. Hon kommer att kontakta företag, ställa frågor och höra vilket behov som finns. Sedan kommer hon att hjälpa företagaren att ta kontakt med lämplig aktör som kan stötta upp företaget med passande insats. Det kan vara aktörer så som Almi, Upphandlingsdialog Dalarna, olika projekt med flera.

Evylina är lots för Säter och Hedemora och kommer kanske att ringa just dig och ditt företag. Vill du höra vilka insatser som kan vara aktuella för dig? Hör av dig till Evylina på mail: evylina.hanser@fbregionen.se eller telefon: 0243-24 80 59, 076-623 38 00.

Projektet pågår till och med 31 december 2022 och finansieras av ERUF, Region Dalarna och Region Värmland. Samverkanspartners är Falun Borlänge Regionen, Älvdalen, Samarkand 2015, Dalarna Science Park och Region Värmland.

krok_loggor2.JPG