Nyhetsbrev1.jpg
 
 
 personaldec_beskuren.jpg 
 
 
Näringslivschefen har ordet

Hej! Jag vill först tacka för det fina bemötande jag har fått från alla jag träffat under min första tid som Näringslivschef i Hedemora kommun.

Jag vill berätta lite vad jag ser när jag tittar på Hedemora för det är lätt att bli hemmablind och se vad alla andra har men missa allt bra som faktiskt finns här.

Jag ser en kommun med många fina företag och en stor bredd av olika branscher vilket inte många kommuner i Sverige kan skryta med. Vi har de gröna näringarna som ser till att vi har öppna landskap, välskötta skogar och som bidrar med livsmedel som vi kan ställa på våra bord. Vi har gruvindustri, teknikföretag, trävaruindustri, verkstadsbolag, IT-företag, metallindustri, byggföretag, bryggerier och spelutvecklare. Vi har en stadskärna som är levande med många duktiga handlare och krögare. Vi har många drivna företagare som har valt att stanna kvar och driva sina företag ute i byarna så att vi har en levande landsbygd. Vi ska inte glömma bort alla få- och enmansbolag vi har i kommunen som bidrar med sin kompetens för att vi ska kunna fortsätta utveckla Hedemora. Det här är någonting jag tycker vi kan vara väldigt stolta över.

Vi på Näringslivsenheten vill gärna ha inspel från er på vad ni ser för utvecklingsmöjligheter eller om ni saknar någonting inom näringslivet så tveka inte att höra av er till oss. Mig når ni enklast via mail: christian.fredin@hedemora.se. Sedan hoppas jag att vi snart kan träffas som vanligt igen.

Christian Fredin, Näringslivschef

 
 
 handlalokalt21.JPG 
 
 
2021 i korthet

Under året har vi fortsatt fått anpassa oss utifrån rådande pandemi och många av våra aktiviteter har vi genomfört digitalt. I höstas började vi dock återgå till fysiska träffar under en period då smittläget tillät det vilket var efterlängtat och det underlättar i många forum. Men vi har fått mycket positiv feedback på många av våra digitala träffar och det blir nog en blandning framöver.

Under en vecka i maj arrangerade vi en företagarvecka för första gången. En vecka full med inspiration, föreläsningar och event riktat mot företag och denna gång med temat Hållbarhet. På invigningsdagen följde över 100 personer paneldiskussionen som vi inledde veckan med.

Hedemora kommun har gett företaget The New Branch uppdraget att leda arbetet med att ta fram en näringslivsstrategi under året. Den 8 december genomfördes en avslutande diskussion med arbetsgruppen, som består av representanter från företagen och kommunen, och där slutversionen presenterades. Den ska nu vidare för att antas politiskt. I början av nästa år planerar vi att presentera det färdiga materialet på en företagsfrukost.

ORDINARIE VERKSAMHET

• Nyföretagarrådgivning
• Rådgivning till befintliga företag
• Stöd vid etablering
• Landsbygdsutveckling

FOKUSOMRÅDEN 

Skola/arbetsliv

I år har alla klasser i årskurs 7-9 på Vasaskolan och Olympicaskolan haft varsitt fadderföretag som hållit föredrag i klasserna och gett dem uppgifter att återrapportera.

Vi har tillsammans med vuxenskolan arrangerat en branschträff med elföretag för att diskutera samverkan för en eventuell ny vuxenutbildning inom el.  

Företagsbesök har genomförts med personal från Bildningsförvaltningen för att öka kunskapen om näringslivet.

Vi har också deltagit på Vasaskolans Framtidsvecka för att upplysa elever om företagande i kommunen.

Upphandling – tidig dialog

Vi har genomfört fem ”tidig dialog-möten” med lokala företag. Målet är att fler lokala företag får information om upphandling och är med och lämnar anbud. Syftet med träffarna är att få in synpunkter och förslag på hur vi kan underlätta för företagen att delta.

Brott- och otrygghet

En enkät skickades ut under sommaren för att kartlägga företagens känsla av brott och otrygghet i kommunen. Resultatet presenterades på en företagsfrukost.

En branschträff för handel- och serveringsverksamheter planerades i november som sedan blev uppskjuten och kommer istället genomföras 9 februari 2022.

Långshyttans utveckling

Hedemora kommun och Hedemora Bostäder har under våren inlett ett arbete för att utveckla attraktiveten i Långshyttan. Ett flertal workshops har genomförts, arbetsgrupper har skapats och vissa åtgärder är på gång att bli verklighet inom kort. 

Har du frågor eller vill veta mer om något fokusområde?  Hör av dig så berättar vi mer!

Vill du ha våra digitala nyhetsbrev och annan löpande information från oss? Skicka ett mail med dina kontaktuppgifter till naringsliv@hedemora.se så lägger vi till dig.

God Jul och Gott Nytt År
önskar Christian, Sofie, Katarina och Anna

 
 
 

Kalendarium

Här kan du se de aktiviteter som vi, eller våra samarbetspartners, arrangerar.
Se kommande aktiviteter

 
 

Upphandlingar

Aktuella upphandlingar

Se aktuella annonser hos 
Hedemora kommun

Läs mer: Aktuella upphandlingar


Planerade upphandlingar

Se planerade upphandlingar hos Hedemora kommun


Gällande avtal

Se gällande avtal hos Hedemora kommun

 

Lediga lokaler

Se vilka lediga lokaler och mark som finns i Hedemora.
Läs mer: Lediga lokaler och mark

Företagsregister

Se registrerade företag i Hedemora. Uppgifterna kommer ifrån UC Selekt, UC AB. Uppdatering sker månadsvis.
Läs mer: Företagsregister

 
     
Om du har svårt att läsa detta klicka här eller

Vill du inte ha nyhetsbrevet i fortsättningen? Skicka ett mail till: anna.malmestrand@hedemora.se

Information om hur Näringsliv, Hedemora Kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på vår hemsida www.hedemoranaringsliv.se/dataskydd. Du kan också kontakta Hedemora kommuns kundtjänst tel. 0225-340 00.