Så skyddar du ditt företag

tanksakert.JPG

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Polisen  har tagit fram infomation och checklistor för hur du som företag kan skydda dig.

Det är lätt hänt att företagets värdefulla information hamnar i fel händer. Det tråkiga är att konsekvenserna kan bli allvarliga. Digitaliseringen skapar möjligheter att arbeta effektivt men
innebär också risker som du som företagare behöver känna till.