Du är här: »

Safety Park

frontdoor-construction_002.jpg

En av de vanligaste utmaningarna för att komma till rätta med antalet arbetsplatsolyckor idag, är inställning och attityd gentemot säkerhet på arbetsplatsen. En uppsjö av regelverk, säkerhetsutrustning och ständigt föränderliga arbetsplatser, kräver stor medvetenhet och koncentration av arbetaren inom tung industri och byggnads idag. Ökad kravbild vad gäller både säkerhet i kombination med större krav på leveranser och tidplaner, försätter arbetaren många gånger i en stressad situation, där en sekund av okoncentration kan få ödesdigra konsekvenser.

En effektiv och säkerställd metod för att förebygga olyckor är, förutom bra och genomtänkt säkerhetsutrustning, att öva tillbudsmoment praktiskt. Ett lyckat koncept som idag används ibland annat vårt grannland Finland, är en så kallad Safety Park, där ett antal olika situationer och tillbud kan övas praktiskt. Det kan vara allt ifrån en hög tröskel i en ofärdig byggnadsingång som ska passeras, till en byggnadsställning som släpper i sin infästning. Praktiskt och händelsebaserat övande ligger väl i tiden och är en effektiv metod till att exempelvis bearbeta attityder som ”Det händer ju inte mig”.

Ett projekt har nu lanserats i Hedemora Näringsliv ABs regi där möjligheterna till en Safety Park i regionen utreds tillsammans med näringslivet inom den tyngre industrin. En ingående aktör i projektet är även STAR Byggutbildning där samverkan med Högskolan Dalarna runt utbildningsmetoder samt samverkan med byggindustrin i regionen kommer att initieras. Utifrån tidigare initiativ från just en av de större industrietableringarna i regionen har en konceptstudie genomförts och resultatet talar för att en Safety Park på alla sätt skulle höja attraktionskraften i regionen. I projektet kommer lokalitet som organisation att utredas, mot ett förhoppningsvis framgångsrikt koncept som kommer att främja såväl säkerhetsarbetet på arbetsplatsen såväl som näringslivet i regionen.

Ansökan Safety Park

 regiondalarna.png  ERUF-LOGGA-300px.jpgKONTAKT

Peter Lindblom
070- 693 39 11
peter.lindblom@
hedemoranaringsliv.se