Skola - arbetsliv

pennor.jpg

Skola – arbetsliv är ett fokusområde som Hedemora kommun arbetar med för att öka samarbete och dialog mellan skolan och näringslivet.

  • FADDERVERKSAMHET

En del i det här arbetet är fadderverksamheten. Elever i årskurs 7- 9 på Vasaskolan och Olympicaskolan får lära sig mer om företagande och arbetsliv i kontakt med ett fadderföretag verksamt i Hedemora.

Så här ser ett ungefärligt år ut:

Augusti Info- och dialogmöte mellan oss, skolan och nya och gamla faddrar.

September - oktober
  • Företaget kommer till sin klass, berättar om sitt företag och ger klassen ett uppdrag att jobba vidare med. 

  • Det kan vara olika typer av uppdrag beroende på behovet hos företaget. Kanske hur de ska locka ny kompetens, bredda sin affärsidé eller hitta nya innovativa produkter.
   
  • Lärarna stöttar klassen med arbetet under året.

April – maj
  • Återkoppling och redovisning på valfritt sätt företrädesvis i skolan.
  • Skolans kontaktperson följer upp arbetet.
   
  • Året därpå byter klasserna företag så de får kunskap om hur bred arbetsmarknaden är.


Artikel om fadderföretag, augusti 2021

Vill du som företagare veta mer eller bli ett fadderföretag till nästa omgång? Kontaka oss för mer information.

Andra insatser inom Skola – Arbetsliv

Branschträffar

I samverkan med kommunens vuxenutbildning genomför näringslivsenheten branschträffar med företag och offentliga verksamheter. Syftet är att se över, utveckla och anpassa utbildningarna inom till exempel el, bygg och vård- och omsorg, så att de matchar med behovet av arbetskraft.  

Lärande och inspirerande insatser

I skolan får eleverna kunskap om det lokala näringslivet i Hedemora. Ett exempel är Framtidsveckan för högstadieeleverna på Vasaskolan.

Kompetensförsörjning i samverkan

Tillsammans med personal från bildningsförvaltningen besöker näringslivsenheten olika företag i kommunen där vi diskuterar samverkansbehov gällande kompetensförsörjning och utbildning

KONTAKT

A-S.jpg

Ann-Sofie Vikström
Samordnare Skola - arbetsliv

0225 - 34885
ann-sofie.vikstrom@hedemora.se