Du är här: »

Nuvarande sysselsättning

Arbetslös
Om du är arbetslös och vill starta eget företag kan det finnas möjlighet att få "Starta eget bidrag". Du kan då få möjlighet att starta ditt företag och få ersättning under en period.

Information om vad som gäller för dig som är arbetslös och vill starta eget kan du från Arbetsförmedlingen i Hedemora.

Arbetsförmedlingen starta företag

Arbetstagare

Som arbetstagare har du rätt att få tjänstledigt från ditt nuvarande jobb för att starta eget under sex månader. Ett krav är emellertid att du varit anställd hos din arbetsgivare i minst sex månader vid ledighetens början. En anmälan ska lämnas in till arbetsgivaren senast tre månader innan tjänstledigheten planeras att starta. Rätten till ledighet gäller endast en gång hos samma arbetsgivare.

”Enligt lagen (1997:1293) om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet får inte det företag du skall driva/driver konkurrera med din arbetsgivares verksamhet eller innebära väsentlig olägenhet för arbetsgivaren. Exempel på väsentlig olägenhet för arbetsgivaren är att verksamheten inte kan fortgå på ett normalt sätt, att avsevärda arbetsbalanser uppkommer mm. ” Källa: www.civilekonomerna.se

Sjukskriven eller förtidspensionär
Kontakta Försäkringskassan för att få reda på vad som gäller just dig. Du kan också läsa mer på www.fk.se

Icke svensk medborgare & asylsökande
Det finns inget hinder för att starta eget företag om du inte är svensk medborgare, däremot måste du ha uppehållstillstånd om du vistas i Sverige mer än tre månader. Om Du vill veta mer kontakta Migrationsverket tel: 0771-235 235. På Migrationsverkets hemsida www.migrationsverket.se finns mer information att få.