Träffpunkt Hedemorabygd

Träffpunkt Hedemorabygd är öppna dialogmöten som kommunalråden och oppositionsrådet tillsammans med Näringsliv Hedemora kommun bjuder in till i de olika kommundelarna.

Syftet med mötena är att ge förtroendevalda och tjänstepersoner kunskap om olika intressen och behov så att man kan hitta så bra lösningar som möjligt för bygden. Mötena sker i samverkan med Hedemora kommunbygderåd.

Med på mötena är kommunbygderådets ordförande, kommunens landsbygdsutvecklare och i viss mån berörda nämnd- eller styrelseordföranden och ev. förvaltningschefer. Mötena sker på kvällstid och fokus är på utvecklingsmöjligheter. Kommunens representanter informerar om aktuella frågor, både allmänt i kommunen och sådant som berör den aktuella bygden, sen är frågan fri.

Träffpunkt Hedemorabygd
Träffpunkt Hedemorabygd genomförs en gång per år i Garpenberg, Stjärnsund, Vikmanshyttan, Dala-Husby och Långshyttan.

Mötesanteckningar från träffar under 2022:

Träffpunkt Grådö/Brunna
(2022-05-11)

Träffpunkt Garpenberg
(2022-04-04)
Minnesanteckningar
Presentation