Träffpunkt Hedemora

Träffpunkt Hedemorabygd är öppna dialogmöten som kommunalråden och oppositionsrådet tillsammans med Näringsliv Hedemora kommun bjuder in till i de olika kommundelarna.

Syftet med mötena är att ge förtroendevalda och tjänstepersoner kunskap om olika intressen och behov så att man kan hitta så bra lösningar som möjligt för bygden. Mötena sker i samverkan med Hedemora kommunbygderåd.

Med på mötena är kommunbygderådets ordförande, kommunens landsbygdsutvecklare och i viss mån berörda nämnd- eller styrelseordföranden och ev. förvaltningschefer. Mötena sker på kvällstid och fokus är på utvecklingsmöjligheter. Kommunens representanter informerar om aktuella frågor, både allmänt i kommunen och sådant som berör den aktuella bygden, sen är frågan fri.

Om du har frågor kontakta:
Katarina Nordin 0225-34184  katarina.nordin@hedemora.se 

Träffpunkt Hedemorabygd

Träffpunkt Hedemorabygd genomförs en gång per år i Garpenberg, Stjärnsund, Vikmanshyttan, Smedby och Långshyttan.

På efterfrågan från bygden bjuder vi denna gång in till möte i Nås/Grådö och vi kommer vara på Lindgårdens café. Vi kommer efter mötet att utvärdera utfallet.

Öppet för alla intresserade, ingen anmälan. Vi bjuder på fika.

Datum: onsdag den 11 maj
Tid: kl. 18.00 - 20.00
Plats: 
Lindgårdens Bageri
Grådövägen 29
776 92 Hedemora 

Mötesanteckningar:

Träffpunkt Garpenberg
(2022-04-04)
Minnesanteckningar
Presentation

Träffpunkt Vikmanshyttan
Presentation Hedemora Bostäder
(2020-03-04)

Träffpunkt Långshyttan
(2020-01-29)

Träffpunkt Stjärnsund
(2019-11-20)

Träffpunkt Garpenberg
(2019-10-15)

Träffpunkt Vikmanshyttan
(2019-03-13)

Träffpunkt Smedby
(2019-02-12)

Träffpunkt Långshyttan
(2019-01-23) 

Träffpunkt Garpenberg
(2018-11-22)

Träffpunkt Garpenberg
(2017-10-04)

Träffpunkt Stjärnsund 
(2017-11-29)