Träffpunkt Hedemorabygd

Träffpunkt Hedemorabygd är öppna dialogmöten som kommunalråden och oppositionsrådet tillsammans med Hedemora Näringsliv AB bjuder in till i de olika kommundelarna.

Syftet med mötena är att ge förtroendevalda och tjänstepersoner kunskap om olika intressen och behov så att man kan hitta så bra lösningar som möjligt för bygden. Mötena sker i samverkan med Hedemora kommunbygderåd.

Med på mötena är kommunbygderådets ordförande, kommunens landsbygdsutvecklare (Hedemora Näringsliv) och i viss mån berörda nämnd- eller styrelseordföranden och ev. förvaltningschefer. Mötena sker på kvällstid och fokus är på utvecklingsmöjligheter. Kommunens representanter informerar om aktuella frågor, både allmänt i kommunen och sådant som berör den aktuella bygden, sen är frågan fri.

Om du har frågor kontakta Katarina Nordin 070 - 224 49 48 katarina.nordin@hedemoranaringsliv.se 


hedemrora.jpg

 

Träffpunkt Hedemorabygd

Träffpunkt Hedemorabygd kommer att genomföras i Garpenberg, Stjärnsund, Vikmanshyttan, Smedby och Långshyttan 2019/2020

Träffpunkt Smedby
Datum: 1 april 2020 - INSTÄLLT


Mötesanteckningar:

Träffpunkt Vikmanshyttan
Presentation Hedemora Bostäder
(2020-03-04)

Träffpunkt Långshyttan
(2020-01-29)

Träffpunkt Stjärnsund
(2019-11-20)

Träffpunkt Garpenberg
(2019-10-15)

Träffpunkt Vikmanshyttan
(2019-03-13)

Träffpunkt Smedby
(2019-02-12)

Träffpunkt Långshyttan
(2019-01-23) 

Träffpunkt Garpenberg
(2018-11-22)

Träffpunkt Garpenberg
(2017-10-04)

Träffpunkt Stjärnsund 
(2017-11-29)