Träffpunkt Hedemorabygd

Träffpunkt Hedemorabygd är öppna dialogmöten som kommunalråden och oppositionsrådet tillsammans med Hedemora Näringsliv AB bjuder in till i de olika kommundelarna.

Syftet med mötena är att ge förtroendevalda och tjänstepersoner kunskap om olika intressen och behov så att man kan hitta så bra lösningar som möjligt för bygden. Mötena sker i samverkan med Hedemora kommunbygderåd.

Med på mötena är kommunbygderådets ordförande, kommunens landsbygdsutvecklare och i viss mån berörda nämnd- eller styrelseordföranden och ev. förvaltningschefer. Mötena sker på kvällstid och fokus är på utvecklingsmöjligheter. Kommunens representanter informerar om aktuella frågor, både allmänt i kommunen och sådant som berör den aktuella bygden, sen är frågan fri.

Om du har frågor kontakta Katarina Nordin 0225 - 341 84
katarina.nordin@hedemora.se

hedemrora.jpg

 

Träffpunkt Hedemorabygd

Träffpunkt Hedemorabygd genomförs en gång per år i Garpenberg, Stjärnsund, Vikmanshyttan, Smedby och Långshyttan.

Dessa träffar ställs in helt så länge det råder restriktioner utfärdade av Folkhälsomyndigheten till följd av coronaviruset. Detta gäller alltså fortsättningsvis under 2021. 

Mötesanteckningar:

Träffpunkt Vikmanshyttan
Presentation Hedemora Bostäder
(2020-03-04)

Träffpunkt Långshyttan
(2020-01-29)

Träffpunkt Stjärnsund
(2019-11-20)

Träffpunkt Garpenberg
(2019-10-15)

Träffpunkt Vikmanshyttan
(2019-03-13)

Träffpunkt Smedby
(2019-02-12)

Träffpunkt Långshyttan
(2019-01-23) 

Träffpunkt Garpenberg
(2018-11-22)

Träffpunkt Garpenberg
(2017-10-04)

Träffpunkt Stjärnsund 
(2017-11-29)