Ansvarsfull alkoholservering

restaurang_beskuren.jpg

Din uppgift är viktig - det ska vara lätt att göra rätt!

Du som driver och/eller arbetar på ett serveringsställe har en viktig uppgift – både ur ett socialt perspektiv, men även för att minska skadeverkningarna av alkohol. Därför anordnar på ATL-kontoret en tvådagarsutbildning i Ansvarsfull alkoholservering den 13 och 14 juni 2022.


Utbildningen riktar sig till dig som är krögare eller restaurangpersonal och syftar till att minska alkohol- och drogrelaterade brott på och i anslutning till din arbetsplats. Utbildningen kommer bland annat öka din kunskap om alkohollagen, narkotika på krogen och konflikthantering. Det ska vara lätt att göra rätt och vi vill att utbildningen bidrar till att göra dig ännu tryggare i din yrkesroll.

Utbildningen har varit mycket uppskattad. Vid den senaste utbildningen uttryckte deltagarna: ”Gav en bra förståelse hur viktig vår roll som ska servera är samt hur man ska tänka och agera.” ”Tycker alla inom branschen borde behöva få gå igenom det.”

Mer information och hur du anmäler dig hittar du på: https://www.falun.se/jobb--foretagande/tillstand-regler-och-tillsyn/serveringstillstand-alkohol/ansvarsfull-alkoholservering.html